Elim Vsetín, o.p.s., je obecně prospěšná společnost, která byla založena ze společné touhy křesťanů ve Vsetíně pomáhat lidem stojícím mimo zájem společnosti a nabídnout jim odpočinutí a úlevu před další cestou životem, stejně jako to nabízela oáza Elim v poušti putujícím Izraelcům. Společnost je nástupnickou organizací občanského sdružení ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s., které bylo založeno dne 5. prosince 1991.

Informace

Název organizace: Elim Vsetín, o.p.s.
Bankovní spojení: FIO banka, a.s., č. ú.: 2700485191/2010
Sídlo: Horní Jasenka 119, Vsetín 755 01
IČ: 01955144
Bankovní číslo účtu veřejné sbírky: FIO banka, a.s. č. ú.: 2001443523/2010
Datová schránka: rr4c9wp
Mobil: +420 720 736 722
E-mail: info@elimvsetin.cz
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Datum založení: 1. července 2013
Datum zápisu do rejstříku OPS: 22. srpna 2013
Spisová značka: O 1203 vedená u Krajského soudu v Ostravě


Statutární orgán: ředitel - Mgr. Miroslav Ildža
   
Správní rada: Mgr. Ing. Vladimír Nedbal - předseda
  Ing. Tomáš Pospíchal
  Ing. David Uhřík
   
Dozorčí rada: Ing. Lenka Navrátilová - předsedkyně

MUDr. Mária Schieferdecker
  Jarmila Chromčáková

Poslání

„Pomoc jednomu člověku je pomocí celé společnosti. 

S důvěrou v Boha pomáháme lidem na Valašsku, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nedokáží ji zvládnout vlastními silami."

 

„Pomocť jednému z dědiny je pomocú všeckým luďom.

Tož s důvěrú v Boha sme na pomoci luďom na Valachoch, keré potkaly různé životní trable a nedokážú ích zvládnúť svojima silama."

 

  Regionální překlad

Hodnoty

Chceme být otevřenou, stabilní a důvěryhodnou organizací fungující na křesťanských principech. Chceme reagovat na aktuální potřeby společnosti a s profesionálním přístupem uplatňovat inovativní a originální postupy.

Co děláme

Společnost vykonává obecně prospěšnou činnost založenou na křesťanských principech. S ohledem na svobodnou vůli a jedinečnost každého člověka pomáhá potřebným, zejména opuštěným lidem, osobám v krizi, bezdomovcům a osobám se zdravotním postižením zařadit se zpět do života a poskytuje jim nezbytnou podporu. Organizuje též zájmovou a sportovní činnost dětí i mládeže a věnuje se dalším podobným aktivitám.

Společnost vyvíjí svou činnost ve třech hlavních oblastech:

• práce s osobami bez přístřeší

• práce s osobami se sociálním a zdravotním znevýhodněním

• volnočasové aktivity pro děti a mládež

Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, má registrovány sociální služby:

Historie organizace

Obecně prospěšná společnost je nástupnickou organizací občanského sdružení ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, které bylo založeno dne 5. prosince 1991 křesťany z Církve bratrské ve Vsetíně pod vedením MUDr. Roberta Moravce. Sdružení zahájilo svou činnost otevřením azylového domu pro bezdomovce - muže ve Vsetíně v květnu 1992.
Obecně prospěšná společnost byla stejně jako původní občanské sdružení založena ze společné touhy křesťanů ve Vsetíně pomáhat lidem stojícím mimo zájem společnosti a pokračuje v odkazu a činnosti původního občanského sdružení se stejnou vizí a stejnými cíli.
Práce s osobami bez přístřeší má ve společnosti Elim Vsetín dlouholetou tradici. Práce začala 1. května 1992 otevřením azylového domu pro muže ve Vsetíně. Postupem času se služba dále rozšiřovala o další potřebné stupně tak, aby byla co nejblíže široké škále osob bez přístřeší. Od ledna 2014 je poskytovatelem všech sociálních služeb obecně prospěšná společnost Elim Vsetín, o.p.s. V letech 2016 - 2022 jsme byli držiteli "Značky spolehlivosti"

Stručný přehled historie zde: historie Elim Vsetín.

K 30 výročí od založení organizace jsme vydali publikaci: Bulletin 1991 - 2021.

Význam loga

Název společnosti Elim Vsetín je kombinací biblického názvu oázy v poušti a města, v němž společnost působí. V biblickém příběhu o odchodu izraelského národa z egyptského zajetí přišli Izraelci po vyčerpávající pouti v poušti do oázy Elim, kde bylo 12 vodních pramenů a 70 palem. (Bible, Exodus 15,27) Elim - oáza v poušti tohoto světa, nápis jako palmový háj s výraznou palmou - křížem uprostřed, oblouk symbolizuje studnu, která nabízí vodu živou, tři vlny symbolizují uspokojení pro ducha, duši i tělo (nebo též vodu pro nejstarší, střední i nejmladší generaci).

Principy naší sociální práce

O tom, jaké jsou principy naší práce se dozvíte více zde: principy.

Organizační struktura

 

 

Mapa stránek

O nás

O společnosti
Podporují nás
Volná pracovní místa
Projekty EU
Co je za námi
Výroční zprávy
GDPR

 

 

Sociální služby

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Terénní práce
Sociální rehabilitace

 

Atletický klub

O nás
Aktuality
Podporují nás
Fotogalerie
GDPR

 

 

Podpořte nás


 

Kontakty

Kontakty

 Elim Vsetín, o.p.s.    IČ: 01955144   sídlo: Horní Jasenka 119, Vsetín   bankovní spojení: 2700485191/2010 - FIO banka, a.s.  

 Copyright © 2009 - 2017 All Rights Reserved.  Programming NOWONET media, s.r.o.  |  Designed by