"NEJSTE V TOM SAMI"
Pomáháme uprchlíkům z Ukrajiny

Naše organizace se od začátku války na Ukrajině zapojila do přímé pomoci ukrajinským uprchlíkům prostřednictvím Terénní práce Elim. Jednalo se převážně o odbornou a praktickou pomoc s vyřízením či zajištěním bydlení, víz, zdravotního pojištění, bankovních účtů, humanitárních dávek, práce, škol, školek apod. Mohli jsme tak pomoci 150 uprchlíkům z Ukrajiny, kteří se ocitli v nepříznivých životních podmínkách. Vzhledem k narůstajícímu objemu práce cca o 230 % a i z důvodu nutnosti lepší orientace v prostředí a kultuře ukrajinských uprchlíků, jsme v červnu roku 2023 zřídili pracovní pozici „Konzultant pro ukrajinské uprchlíky" na částečný pracovní úvazek vykonávaný pracovnicí přímo z jejich řad. Tato pracovní pozice byla zcela financována ze získaných darů a pomohla nám zefektivnit komunikaci a získat nové kontakty na uprchlíky s různými potřebami.

Uvědomovali jsme si však to, že stejně jako náš život přináší neustálé změny a potřeby, tak i životy ukrajinských uprchlíků v našem regionu jsou denně postaveny před nečekané výzvy, nové potřeby a nenadálé situace, ve kterých potřebují pomoci.

Na konci roku 2023 jsme se zapojili do grantové výzvy Druhý domov III Nadace EP Corporate Group s návazným projektem „Nejste v tom sami". Nadace tento projekt schválila a podpořila nás nadačním příspěvkem pro rok 2024. Od 1. 1. nám tato finanční podpora umožňuje v této práci nejen pokračovat, ale taky práci zefektivnit, zacílit na ty nejvíce ohrožené a usnadnit jim integraci či zlepšit neuspokojivé životní podmínky.

Cílem projektu je poskytnout praktickou a poradenskou pomoc minimálně 50-ti ukrajinským uprchlíkům během roku 2024 díky navýšení stávajícího úvazku na celý úvazek již zmíněné pracovní pozice. Nyní můžeme poskytovat finanční příspěvky na základní životní potřeby uprchlíků, nájemné a nezbytné vybavení bytu těm, kteří jsou v nepříznivých situacích. Naše pracovnice je denně v kontaktu s ukrajinskými uprchlíky a zajišťuje jim poradenskou a konzultační pomoc v ukrajinském jazyce ve spolupráci s naší terénní službou Terénní práce Elim.

Děkujeme Nadaci EP Corporate Group za tuto podporu v roce 2024!

 

Mapa stránek

O nás

O společnosti
Podporují nás
Volná pracovní místa
Projekty EU
Co je za námi
Výroční zprávy
GDPR

 

 

Sociální služby

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Terénní práce
Sociální rehabilitace

 

Atletický klub

O nás
Aktuality
Podporují nás
Fotogalerie
GDPR

 

 

Podpořte nás


 

Kontakty

Kontakty

 Elim Vsetín, o.p.s.    IČ: 01955144   sídlo: Horní Jasenka 119, Vsetín   bankovní spojení: 2700485191/2010 - FIO banka, a.s.  

 Copyright © 2009 - 2017 All Rights Reserved.  Programming NOWONET media, s.r.o.  |  Designed by