Azylový dům
 

Azylový dům Elim

Projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Elim Vsetín, o.p.s."


Adresa služby

Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín


O službě

Služba je registrována na základě rozhodnutí Krajského úřadu ve Zlíně pod číslem 7667268.
Cena za poskytnutí služby je uvedena v Ceníku služeb.

Poslání služby

Posláním služby je pomoc mužům, kteří přišli jakýmkoliv způsobem o střechu nad hlavou a nemají jinou možnost, jak svou situaci řešit. Tato pomoc je ve formě ubytování, poskytnutí sociálního poradenství, možnosti stravy a osobní hygieny po dobu nezbytně nutnou, aby se uživatel mohl osamostatnit a zapojit se v co největší míře do společnosti.

 

Pro koho tu jsme

• pro muže ve věku 18 až 80 let, kteří se z různých důvodů ocitli bez střechy nad hlavou

 

Co vám můžeme nabídnout

• ubytování ve 2 až 4 lůžkových pokojích (kapacita 36 míst)
• celoročně zajištěný provoz azylového domu (24 hodin denně)
• pomoc při zajištění jídla
• pomoc při řešení osobní situace
• křesťanské pastorační poradenství
• dobu pobytu max. 18 měsíců

 

Co po vás budeme chtít

• prokázanou potřebnost služby
• snahu řešit svou situaci a chuť spolupracovat s personálem azylového domu
• písemný souhlas se smluvními podmínkami a s dodržováním vnitřních pravidel
• potvrzení praktického lékaře o zdravotním stavu
• schopnost péče o vlastní osobu v prostředí, které není bezbariérové
• fyzickou a mentální soběstačnost
• zajištěný příjem pro úhradu pobytu dle platného ceníku
• vstup a pobyt v azylovém domě ve střízlivém stavu do 0,8 ‰ alkoholu
• nepožívání alkoholu a drog v azylovém domě
• přizpůsobení se pravidlům azylového domu

 

Cíle služby

Dlouhodobé strategické cíle

• návrat uživatele služby do společnosti - jeho resocializace
• minimalizace závislosti uživatele na službě

Krátkodobé cíle

• poskytnutí ubytování a zázemí v azylovém domě (možnost pro přípravu stravy a provedení hygieny) minimálně pro 57 osob/rok
• zapojení uživatelů do společensko - prospěšných činností v rozsahu 3 500 hodin/rok
• zapojení uživatelů do sociálně - terapeutických činností v rozsahu 50 hodin/rok
• motivace uživatelů k hledání si vhodného ubytování tak, aby 5 uživatelů v roce získalo vlastní bydlení
• motivace uživatelů k upevnění dobrých pracovních návyků tak, aby 2 uživatelé/rok získali stálé zaměstnání

 

Dopravní spojení

• autobus Vsetín - Bystřička, zastávka: Vsetín, Jasenka, škola
• městská hromadná doprava Vsetín, číslo linky 2, zastávka: Jasenka, škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke stažení

Více o službě Azylového domu zde:Více o službě Azylového domu zde:
 
 

Mapa stránek

O nás

Informace o společnosti
Hodnoty
Historie Elimu
Význam loga
Principy naší sociální práce

Podporují nás
Organizační struktura
Volná pracovní místa
Ceník služeb
Projekty EU
Chcete nám přispět?

 

 

Sociální služby

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Terénní práce
Sociální rehabilitace

 

Atletický klub

O nás
Aktuality
Naši trenéři

Podporují nás

Fotogalerie
Kontakty
Sportcamp

 

 

Pro média

Výroční zprávy
Logo a grafický manuál

 

Kontakty

Kontakty

                 

 Copyright © 2009 - 2017 All Rights Reserved.  Programming NOWONET media, s.r.o.  |  Designed by