Komplexní rozvoj a posílení kapacit pracovníků Elim Vsetín, o.p.s.
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002059
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Poskytnutí finanční podpory EU do výše: 1 839 580 Kč

Anotace projektu zde.

 


 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776
Program: Operační program Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa: 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita : 2.1 -Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Období realizace: 7/2016-6/2020

Projekt se zaměřuje na zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a ohrožené rodiny s dětmi (osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Jedná se zejména o služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v oblasti péče o ohrožené děti a transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením.
Období realizace: 7/2016 - 6/2020

Anotace projektu zde:

 

Mapa stránek

O nás

Informace o společnosti
Hodnoty
Historie Elimu
Význam loga
Principy naší sociální práce

Podporují nás
Organizační struktura
Volná pracovní místa
Ceník služeb
Projekty EU
Chcete nám přispět?

 

 

Sociální služby

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Terénní práce
Sociální rehabilitace

 

Atletický klub

O nás
Aktuality
Naši trenéři

Podporují nás

Fotogalerie
Kontakty
Sportcamp

 

 

Pro média

Výroční zprávy
Logo a grafický manuál

 

Kontakty

Kontakty

                 

 Copyright © 2009 - 2017 All Rights Reserved.  Programming NOWONET media, s.r.o.  |  Designed by