Titul Značky spolehlivosti jsme obhájili na další 3 roky


Podařilo se nám získat,  jako jedné z 26 organizací titul značky spolehlivosti. Tento titul uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Jedná se o nadaci, která pomáhá veřejně prospěšným neziskovkám prosazovat jejich zájmy, ale i dodržovat povinnosti v souladu se zákonem a stanovenými pravidly. Snaží se podporovat rozvoj moderního neziskového sektoru v České republice, který bude důvěryhodný a spolehlivý pro lidi, kteří jsou odkázáni na pomoc a služby, které neziskovky poskytují. Zaměřuje se ale také na rozvoj neziskového sektoru pro širokou veřejnost, dárce a podporovatele.


Jsme hrdí na to, že se nám podařilo obhájit značku spolehlivosti pro naši organizaci Elim Vsetín, o.p.s., na další tři roky. Co to znamená? Je to záruka toho, že se pod slupku naší neziskovky podíval někdo za vás. Je to záruka toho, že řádně hospodaříme se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využíváme k naplňování svého poslání.

 

 
 

Mapa stránek

O nás

Informace o společnosti
Hodnoty
Historie Elimu
Význam loga
Principy naší sociální práce

Podporují nás
Organizační struktura
Volná pracovní místa
Ceník služeb
Projekty EU
Chcete nám přispět?

 

 

Sociální služby

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Terénní práce
Sociální rehabilitace

 

Atletický klub

O nás
Aktuality
Naši trenéři

Podporují nás

Fotogalerie
Kontakty
Sportcamp

 

 

Pro média

Výroční zprávy
Logo a grafický manuál

 

Kontakty

Kontakty

                 

 Copyright © 2009 - 2017 All Rights Reserved.  Programming NOWONET media, s.r.o.  |  Designed by