Obecně prospěšná společnost je nástupnickou organizací občanského sdružení ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, které bylo založeno dne 5. prosince 1991 křesťany z Církve bratrské ve Vsetíně pod vedením MUDr. Roberta Moravce. Sdružení zahájilo svou činnost otevřením azylového domu pro bezdomovce - muže ve Vsetíně v květnu 1992.

 

Obecně prospěšná společnost byla stejně jako původní občanské sdružení založena ze společné touhy křesťanů ve Vsetíně pomáhat lidem stojícím mimo zájem společnosti a pokračuje v odkazu a činnosti původního občanského sdružení se stejnou vizí a stejnými cíli.

 

Práce s osobami bez přístřeší má ve společnosti Elim Vsetín dlouholetou tradici. Práce začala 1. května 1992 otevřením azylového domu pro muže ve Vsetíně. Postupem času se služba dále rozšiřovala o další potřebné stupně tak, aby byla co nejblíže široké škále osob bez přístřeší. Od ledna 2014 je poskytovatelem všech sociálních služeb obecně prospěšná společnost Elim Vsetín, o.p.s.

 

Během poskytování kterékoliv ze služeb je hlavní pozornost zaměřena na osobu uživatele služeb. Jde nejen o uspokojení základních materiálních potřeb - chceme, aby se pomoc týkala celého člověka, jeho těla, duše i ducha. Konečným cílem služby pro osoby bez přístřeší je opětovné zařazení do společnosti a jejich samostatnost a nezávislost na naší službě.

 

 

 

 

 

 

 

Mapa stránek

O nás

Informace o společnosti
Hodnoty
Historie Elimu
Význam loga
Principy naší sociální práce

Podporují nás
Organizační struktura
Volná pracovní místa
Ceník služeb
Projekty EU
Chcete nám přispět?

 

 

Sociální služby

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Terénní práce
Sociální rehabilitace

 

Atletický klub

O nás
Aktuality
Naši trenéři

Podporují nás

Fotogalerie
Kontakty
Sportcamp

 

 

Pro média

Výroční zprávy
Logo a grafický manuál

 

Kontakty

Kontakty

                 

 Copyright © 2009 - 2017 All Rights Reserved.  Programming NOWONET media, s.r.o.  |  Designed by