Podpořte nás finanční darem na veřejný sbírkový účet 2001443523/2010


(jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo)

Dar na činnost naší organizace můžete uplatnit jako odpočet v rámci ročního vyúčtování daní (více informací níže).

Kontakt:

Ing. Anna Ptáčková, 720 736 723, anna.ptackova@elimvsetin.cz


Podmínky pro odpočet darů ze základu daně pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)
Od základu daně si mohou fyzické osoby (zaměstnanci i fyzická osoba podnikatel) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně podle § 15, odst. 1, zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění.

Podmínky pro odpočet darů ze základu daně pro právnické osoby
Od základu daně si mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně podle § 20, odst. 8, zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Za Vaši podporu velmi děkujeme

 

Mapa stránek

O nás

O společnosti
Podporují nás
Volná pracovní místa
Projekty EU
Co je za námi
Výroční zprávy
GDPR

 

 

Sociální služby

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Terénní práce
Sociální rehabilitace

 

Atletický klub

O nás
Aktuality
Podporují nás
Fotogalerie
GDPR

 

 

Podpořte nás


 

Kontakty

Kontakty

 Elim Vsetín, o.p.s.    IČ: 01955144   sídlo: Horní Jasenka 119, Vsetín   bankovní spojení: 2700485191/2010 - FIO banka, a.s.  

 Copyright © 2009 - 2017 All Rights Reserved.  Programming NOWONET media, s.r.o.  |  Designed by