Chcete-li naši činnost finančně podpořit, můžete tak učinit:


• bezhotovostním převodem na číslo našeho veřejného sbírkového účtu u FIO banky Vsetín: 2001443523/2010 (jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo)
• v hotovosti u účetní naší společnosti na adrese Smetanova 1484 ("věžák", 5. patro), Vsetín


Dar na činnost naší organizace můžete uplatnit jako odpočet v rámci ročního vyúčtování daní (více informací níže). Na požádání Vám rádi vystavíme potvrzení.

Podmínky pro odpočet darů ze základu daně pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)
Od základu daně si mohou fyzické osoby (zaměstnanci i fyzická osoba podnikatel) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně podle § 15, odst. 1, zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění.

Podmínky pro odpočet darů ze základu daně pro právnické osoby
Od základu daně si mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně podle § 20, odst. 8, zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Za Vaši podporu velmi děkujeme

 

 

Mapa stránek

O nás

Informace o společnosti
Hodnoty
Historie Elimu
Význam loga
Principy naší sociální práce

Podporují nás
Organizační struktura
Volná pracovní místa
Ceník služeb
Projekty EU
Chcete nám přispět?

 

 

Sociální služby

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Terénní práce
Sociální rehabilitace

 

Atletický klub

O nás
Aktuality
Naši trenéři

Podporují nás

Fotogalerie
Kontakty
Sportcamp

 

 

Pro média

Výroční zprávy
Logo a grafický manuál

 

Kontakty

Kontakty

                 

 Copyright © 2009 - 2017 All Rights Reserved.  Programming NOWONET media, s.r.o.  |  Designed by