REKONSTRUKCE AZYLOVÉHO DOMU - POMOC LÍP

 

V současné době se připravujeme na celkovou rekonstrukci Azylového domu Elim, který byl podpořen projektem IROP v celkové výši 10 336 495 Kč.

Tento investiční projekt řeší především rekonstrukci střechy azylového domu, která je v havarijním stavu. V podkroví vzniknou dva nové byty, multifunkční klubovna, kaple, šatník, sušárna prádla, nová plynová kotelna a další technické zázemí služby. Ke dvěma stávajícím pokojům přibude nové sociální zázemí. V noclehárně pro muže se nainstaluje rekuperační jednotka pro odvod použitého vzduchu mimo objekt. Fasáda budovy se sjednotí a staré vstupní dveře se vymění za nové. Proběhnou další stavební úpravy, které přinesou zkvalitnění zázemí pro klienty (odhlučnění pokoje, doplnění nouzového osvětlení apod.).

 

 

Náklady na projekt:

-  Náklady projektu 10.940.295 Kč (částka se může změnit, probíhá aktualizace rozpočtu s ohledem na přípravu projektu v roce 2018 a změnu cen)
-  Celkové způsobilé náklady 10.880.521 Kč
-  Celkové nezpůsobilé výdaje 59.774 Kč
-  Podpora IROP celkem 10.336.495 Kč (95 %)
-  Vlastní zdroje 544.026 Kč (5 %)


Předpokládaný časový harmonogram:

- Vydání právního aktu září 2019
- Příprava veřejné zakázky říjen - prosinec 2019
- Vyhlášení VZ a výběr zhotovitele prosinec 2019 - duben 2020
- Zahájení rekonstrukce květen 2020
- Ukončení rekonstrukce říjen 2020
- Proplacení faktur říjen 2020
- Vyúčtování projektu listopad 2020
- Proplacení projektu IROP duben - říjen 2021
- Vrácení půjček, splacení úvěru duben - říjen 2021


Možnosti finančního zajištění:

S ohledem na proplacení projektu ex-post, musíme zajistit předfinancování projektu ve výši cca 11.000.000 Kč. Finance potřebujeme na období 8 - 12 měsíců. Možnosti zajištění financí:
- bezúročné půjčky od různých subjektů - právnických i fyzických osob, církví
- komerční úvěr
- úvěr od zhotovitele stavby
- Dary na vícepráce

 

Možnost přispění:

Hotově
• V sídle společnosti Elim Vsetín, o.p.s., Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, kdykoliv službě v azylovém domě
• Účetní společnosti Elim Vsetín, o.p.s., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, („věžák", 5. patro), pondělí až pátek od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Převodem na číslo účtu veřejné sbírky
Číslo účtu 2001443523/2010
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, Pomoc líp
Variabilní symbol: Vaše telefonní číslo

 

Telefonní číslo bude použito pro naši komunikaci s Vámi ve smyslu vystavení potvrzení o daru nebo vystavení darovací smlouvy, kterou můžete použít pro odečet základů daně v daňovém přiznání za daný rok.
V případě dotazů se obracejte na Adélu Kaláčovou, tel. 720 736 723, adela.kalacova@elimvsetin.cz

 

Děkujeme Vám všem, kteří jste nás doposud podpořili částkou 1 213 346 Kč, a to zejména:


Církvím: Církev bratrská Maják, Církev bratrská Jasenka, Církev bratrská Tábor, Církev bratrská Karlovy Vary, Církev bratrská Velká Lhota, Církev adventistů sedmého dne Vsetín

 

Firmám: VW Wachal, a.s., HB Optimum, David S Agency, s.r.o., Svar technic, s.r.o., IVF Czech Republik, Ptáček-pozemní stavby, s.r.o., Lázně Luhačovice, Austin Detonator, Rozvaděče Vsetín


Jednotlivcům: Navrátilová Lenka, Raška Daniel, Šmírová Eva, Savková Ester, Kubišová Silvie, Uhřík Karel, Hurta Miroslav, Cvejnová Jindřiška, Chytil Ondřej, Trlica Jan, Růžička Jiří, Chromčák Jiří, Husa Tomáš, Baksa Bohuslav, Kašpar Ladislav, Skalková Hana, Procházka Robert, Chromčáková Jarmila, Hurta Pavel, Uhříková Libuše, Srněnská Zdenka, Savko Jiří, Slováček Pavel, Spáčilová Marta, Savko Vratislav, Chromčák Stanislav

Obcím: Jablůnka

 

 

 

 

 

Mapa stránek

O nás

Informace o společnosti
Hodnoty
Historie Elimu
Význam loga
Principy naší sociální práce

Podporují nás
Organizační struktura
Volná pracovní místa
Ceník služeb
Projekty EU
Chcete nám přispět?

 

 

Sociální služby

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Terénní práce
Sociální rehabilitace

 

Atletický klub

O nás
Aktuality
Naši trenéři

Podporují nás

Fotogalerie
Kontakty
Sportcamp

 

 

Pro média

Výroční zprávy
Logo a grafický manuál

 

Kontakty

Kontakty

                 

 Copyright © 2009 - 2017 All Rights Reserved.  Programming NOWONET media, s.r.o.  |  Designed by