Azylový dům Elim v NOVÉM

 

Projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Elim Vsetín, o.p.s."

CHCI DAROVAT

Na celkovou realizaci potřebujeme získat 2 000 000 Kč z důvodů zvýšení cen materiálu a na pokrytí mimořádných nákladů. 

ZASLÁNÍM DÁRCOVSKÉ SMS


PŘEVODEM NA ČÍSLO ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY


Číslo účtu: 2001443523/2010

Do zprávy pro příjemce uveďte: dar na rekonstrukci

Variabilní symbol: Vaše telefonní číslo 

DAROVÁNÍM PŘES DÁRCOVSKÝ PORTÁL DARUJME.CZ

 

 

 

Bližší informace k projektu

Tento investiční projekt řeší především rekonstrukci střechy azylového domu, která je v havarijním stavu. V podkroví vzniknou dva nové byty, multifunkční klubovna, kaple, šatník, sušárna prádla, nová plynová kotelna a další technické zázemí služby. Ke dvěma stávajícím pokojům přibude nové sociální zázemí. V noclehárně pro muže se nainstaluje rekuperační jednotka pro odvod použitého vzduchu mimo objekt. Fasáda budovy se sjednotí a staré vstupní dveře se vymění za nové. Proběhnou další stavební úpravy, které přinesou zkvalitnění zázemí pro klienty (odhlučnění pokoje, doplnění nouzového osvětlení apod.). Předmětem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, sociální inkluze sociálně vyloučených osob či osob ohrožených sociálním vyloučením, a to prostřednictvím rekonstrukce stávajícího objektu azylového domu a noclehárny. Realizace projektu v konečném důsledku pozitivně ovlivní počet osob s důrazem na uspokojení jejich sociálních, materiálních, duševních i duchovních potřeb.

Předpokládané náklady projektu

Předpokládané náklady projektu

14 000 000 Kč

Podpora IROP

10 336 495 Kč  

Potřebujeme získat

2 000 000 Kč


Předpokládaný časový harmonogram:

Vydání právního aktu   

září 2019

Příprava veřejné zakázky

říjen - listopad 2019

Vyhlášení VZ a výběr zhotovitele

listopad 2019 - prosinec

Zahájení rekonstrukce

leden 2020

Ukončení rekonstrukce

listopad 2020

Proplacení faktur

únor 2020 - prosinec 2020

Vyúčtování projektu

prosinec 2020 - leden 2021

Proplacení projektu IROP

červen - prosinec 2021

Vrácení půjček, splacení úvěru

červen - prosinec 2021


 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE FINANČNĚ PODÍLELI NA PROJEKTU ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB ELIM VSETÍN, O.P.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt "Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Elim Vsetín, o.p.s."

 

logo

Mikroregion Rožnovsko Logo

Město Vsetín Svar technik s.r.o. Zlín stav Mikroregion Rožnovsko

 
Monel Láno, s.r.o. Nadace ČEZ Město Valašské Meziříčí Jasy Vsetín s.r.o. 
       

     
Zlínský kraj      

 

 

 

 

 

 

Mapa stránek

O nás

Informace o společnosti
Hodnoty
Historie Elimu
Význam loga
Principy naší sociální práce

Podporují nás
Organizační struktura
Volná pracovní místa
Ceník služeb
Projekty EU
Chcete nám přispět?

 

 

Sociální služby

Azylový dům
Noclehárna
Denní centrum
Terénní práce
Sociální rehabilitace

 

Atletický klub

O nás
Aktuality
Naši trenéři

Podporují nás

Fotogalerie
Kontakty
Sportcamp

 

 

Pro média

Výroční zprávy
Logo a grafický manuál

 

Kontakty

Kontakty

                 

 Copyright © 2009 - 2017 All Rights Reserved.  Programming NOWONET media, s.r.o.  |  Designed by